TASFİYESİ YAPILMAMIŞ KOOPERATİFLER
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

TASFİYESİ YAPILMAMIŞ KOOPERATİFLER

26 Mart 2015 - 00:29

Konutlarını Yapmış ve Tapularını ortaklarına Dağıtmış Kooperatifler Kanunun 81. maddesi gereğince Tasfiye Edilmek zorundadır.

Son zamanlarda kooperatiflerin Yeni Türk Ticaret kanunun 7. maddesi gereğince Ticaret Sicilden resen silinmesi sonucunda ilgili bakanlıklar tasfiye yapılmadığına ilişkin mahkemeye başvurmuştur. Bunun en büyük sebebi Tasfiye haline gelen ve tasfiye giriş yapılan birer hafta arayla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilanla tasfiyenin  kooperatif yönetimi tarafından tasfiye edilmiş gibi anlaşılmasıdır. Aslında son ilandan sonra kanunda belirtilen süreye uyduktan sonra tasfiye kapanış diye adlandırdığımız son genel kurulun yapılması gerekmektedir.

 

Yapı kooperatiflerinde genel olarak tasfiyeye giriş genel kurulda işlemler bitmiş ve kooperatif üyeleri evlerine oturmuş, ferdi mülkiyete geçilmiş ve ortaklar adına tesciller yapıldığında amaca ulaşmış olunduğundan tasfiyeye girişten sonra yapılacak genel kurul yapılmamaktadır.

 

Ticaret Sicil; Yeni TTK'nın gecici 7. Maddesinde ''1/7/2015 tarihine kadar  aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılır.'' hükmünün;

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

d)  Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.''

Geregince resen kooperatifleri sicilden terkin etmiş ve ilgili bakanlığı bilgi vermiştir.

 ''1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (m.81) ve konut yapı kooperatifi örnek ana sözleşmesi (m.85) hükümleri çerçevesinde, bütün ortakların tapularının dağıtılmış olması halinde kooperatifin amacının gerçekleştiğinin ve ferdileşmenin tamamlandığının kabul edilmesi gerekmektedir.( 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)''

 

1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 81/2. maddesine göre, konut yapı kooperatifleri, ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır.

Kooperatifin kuruluş amacı olan evlerin yaklaşık iki yıl önce tamamlanıp tapuların üyeler adına verildiğini ve ferdi mülkiyete geçildiğini, ancak, kooperatifin tasfiye edilmediğini konusunda;  T.C.YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'nin E. 1998/1750 K. 1998/2012 T. 23.3.1998 tarihli kararı bulunmaktadır.

Bu yazı 3604 defa okunmuştur .

Son Yazılar