YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA İZİN
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA İZİN

06 Haziran 2021 - 17:27

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA İZİN

İşyerinizde yabancı bir işçi çalıştırmak isteyen işverenler. Çalıştırılacak olan işçinin çalışma izni olup olmadığını, veya işçiye yeni izin alınması konusu ve izin başvurusu ve takip işlemleri için TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'nın resmi web adresine giriş yaparak '' (https://www.csgb.gov.tr/) web sitesinin alt kısmında bulunan Hızlı erişimler kısmından tüm bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

UZAKTAN ÇALIŞMA ARTIK BİLDİRGEDE/BEYANNAMEDE

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında; “Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir.

 Söz konusu Kanun hükmü uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, SGK tarafından yeni düzenleme yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir. 04.06.2021/120-2 İlgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerekmekte olup, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

 

SGK BAZI ÖDEMELERDE İMZA SİRKÜSÜNÜ KALDIRDI.

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ekinde bulunması zorunlu firma yetkilisi imza sirküleri ve teminat mektubu” ibaresi “ekindeki teminat mektubu” olarak değiştirilmiştir. Bundan sonra firmadan  imza sirküsü istenmeyecektir.

 

Bu yazı 1102 defa okunmuştur .

Son Yazılar