8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İSLAM DA KADINA VERİLEN DEĞERİN...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Tahsin Çalışır

Tahsin Çalışır

EMEKLİ MÜFTÜ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İSLAM DA KADINA VERİLEN DEĞERİN BELGELERİNDEN BAZILARI

18 Mart 2017 - 11:38

İslam da kadına verilen değeri daha iyi anlamak için Kuranı Kerim de adından veya ona ait konulardan açıkça bahsedilen veya işaret edilen kadınları da bir tanırsak mevzunun daha iyi anlaşılacağı kanısını taşıyorum. Şöyle ki:
1 - Kuran da 176 ayetli ve 4. sıradaki uzunca bir surenin adı "Kadınlar Suresi " manasına gelen  "Nisa Suresidir" bu ise, kadına verilen değerin büyük bir göstergesidir. Bunun yanında "Erkekler Suresi " manasına gelen bir sure yoktur.
2 - Hz. Peygamber (sav) efendimize ilk iman eden kişi, eşi olan Hz. Hatice'dir. Bir kadının cihanşümul bir din olan İslam'a ilk girmesi, din adına iftihar edilecek bir konudur. 
3 - Hz. Peygamberin (sav) temiz eşleri ve özellikle Hz. Ayşe hakkında Kuran da bahisler vardır. Yine Havva anamız hakkında da özel anlatımlar bulunmaktadır. 
4 - Hz. İbrahim Peygamberin eşi olan Nahur oğlu Tubil veya Nahur oğlu Haran kızı Hz. Sare'den bahisler vardır.
5 - Yine aynı peygamberin diğer eşi olan ve İsmail peygamberin annesi Hz. Hacer'den anlatımlar vardır.
6 - Musa  ve Harun peygamberlerin anneleri olup, İmran'ın karısı bulunan Nüceyp veya Naciye'den bahisler mevcuttur. 
7 - Hazreti İsa'nın annesi ve abide (ibadet eden manasında ) Hz. Meryem'den bir çok yerde anlatımlar olduğu gibi, 98 ayetli, 19. sırada ki sureye de bu büyük hanımın adı verilen "Meryem Suresi"dir. Meryem'in anası , Fakuza kızı Hanne'den de bahisler mevcuttur. 
8 - Mısır kralı meşhur Firavun'un karısı, Müzahim kızı Hz. Asiye'dir. bundan da anlatımlar vardır. 
9 - Mısır'ın Maliye Nazırı Kıtfir'in eşi iken ölümü üzerine Yusuf peygamber ile evlenen  Zeliha ve Züleyha ile Şuayb peygamberin kızları hakkında da açıklamalar mevcuttur. 
Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan kadınlardan da :
10 - Nuh peygamberin eşi Vahile, Lut peygamberin eşi Vasile, Ebulehebin  eşi Ümücemil gibi kadınlar hakkında da açıklamalar ve bahisler mevcuttur. 
11 - Peygamberimizde "Cennet Anaların Ayakları ( Rızası) Altındadır" buyurmuşlardır. 
KADINDAN DA PEYGAMBER GELMİŞ MİDİR? 
İslam alimleri büyük çoğunluğu kadından peygamber geldiğinin kabul etmemişlerdir. Ancak  ehli Sünnetin İ'tikatı imanlarından olan büyük alim  İmamı Eşari Hz.leri kadından peygamber ( Nebi) geldiğini kabul ederek Hz. Havva, Hz. Sare, Hz. Hacer, Hz. Musa'nın anası Nüceyb veya Naciye, Firavün'un karısı  Asiye ile Hz. Meryem (ki; toplam altı tane kadının) Nebi olarak Peygamber olduğunu iddia ve kabul etmiştir. Diğer İmam  ve müctehitlere göre ise, bu kadınlar büyük veliye (ermiş) hanımlar olduğunu söylemişlerdir. 
 Bütün bunlar, İslam da kadına verilen değerin belgeleri olduğu halde, İslam'ın kadınları aleyhine esaslar koyduğunu söylemek hiçte doğru bir şey değildir.

 

Bu yazı 3131 defa okunmuştur .

Son Yazılar