MÜFTÜ HACI SÜLEYMAN NECATİ ÖZUS HOCA EFENDİ (12) (M.1947 - 1953...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Tahsin Çalışır

Tahsin Çalışır

EMEKLİ MÜFTÜ

MÜFTÜ HACI SÜLEYMAN NECATİ ÖZUS HOCA EFENDİ (12) (M.1947 - 1953 )

18 Mart 2017 - 11:42

Hizmetleri ile Akşehir'e damgasını vuran bilim adamlarından birisi de Kur'an okuma ve hafızlıkta Üstadım olan Muhterem Hoca Hacı Süleyman Efendi'dir.
 Bu Hoca efendi hakkında 5 - 8 günlük yazı yazılabilir ancak vefatının 49. yılı münasebetiyle Sanırım 3 yazı yine 51. yılı münasebetiyle de istasyonda bir yazıyı daha önce yazıp zaten yazı serisinden amaçla daha çok tanıtım olduğundan biz iki yazı ile yetineceğiz.
 Akşehir halkının ve çevrenin kafasında ve dilinde kısaca "İstanbullu Hoca" veya" Hacı Süleyman Efendi "diye meşhur olup, Böylece tanınan ve anılan hocamızın adı Süleyman Necati Özus'tur.Aslen Batum Vilayetine bağlı Ardanuç kazasından ise de bu ilçe şimdi Artvin milletimize bağlıdır 
Memleketinden Memi Bey oğullarından ve yörenin eşrafından Hüseyin Bey'in oğludur. Kendi notlarına göre doğum tarihi 1868 ise de mezar taşında 1860 olarak yazılmıştır. 
Ardanuç'ta Seyyid Abdülvehhab Efendi'den İlk tahsilini Kur'an okumayı ve hafızlığını 10 yaşında bitirmiştir. Daha yüksek ilimlerde ilerlemek için İstanbul'a gelerek Üsküdar'da Altunizade Camisi'nin hatibi olan Alim ve Hafız Hasan Efendi'den yeniden Kuranı tecvid ve kıraet üzerine Usulüne göre okuyarak İmamın Ceezerinin tarifi ile Tertil, Tedvir ve Takdir Kaideler ince baştan sona hatmetmiştir.
Bundan sonra 7 şekilde( Kıraetı Seb') ve10 şekilde( Vücuhu Aşere) okuma usullerini  Seyit Abidin Efendi'den bir sürü okuyup daha sonra Halil Hilmi efendiye devamla Kuran'ı baştan sona okumuştur sonra mümeyyiz kurraların huzurunda imtihanı başarı ile verip ehliyetini ispat etmiştir.
 Daha sonra Ayasofya Camii'ndeki mümeyyizlerin huzurunda tekrar imtihanla Tayyibe ve neşrikebir Takriplerinden de başarı ile ehliyetini göstermiştir Böylece 1900 yılında bu konularda icazet(yüksek diplomasını) almıştır.
 Bundan sonra Arapça lisan ve yüksek Dini bilgilerintahsili için medresede Abidin Efendi'den usulünce derslerini alarak M.1906'da bu konudaki icazetini de almıştır Ayrıca İranlı ilim adamı olan Muiyn -ül İslam' dan  daha Farsça dilini öğrenmiştir Aslında tahsil hayatındaki hocalarının sayısı bunlarla sınırlı değildir.
 Hocamızın tahsil hayatı sona erince Rus işgali altındaki memleketine dönmeyip İstanbul'da kalmıştır. Padişahın da namaza geldiği camide baş hafız olarak görev almıştır. Sultanın beğenisini kazandığı için saraya imamlık görevine aldırdı ve ayrıca manevi yönü değerli olan Müezzin Ferraşiyeliği R. 1319 tarihini Taşıyan Berat'la kendisine verilmiştir.Yani Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes emanetler den sorumlu göreve getiriliyor. Bu görevdeki başarısından dolayı Sultan Abdulhamit kendisini Fermanlı Madalya ile ödüllendiriyor.( Madalya Fermanı Akşehir kütüphanesinde kayıtlıdır)
 1906 senesinde 200 kuruş maaşla müderrislik görevine 1908'de 200 kuruş maaşla Beşiktaş vişnezade Camii'nde 1910'da 400 kuruş maaşla Tophane Kılıç Ali Paşa Camii ne tayin edilip görevlerini başarı ile yerine getirilmiştir.
 Bu arada 1893 doğumlu olup 1936 Akşehir'de vefat edip kabri Nasrettin Hoca mezarlığında olan eşi merhum Necmiye hanımla İstanbul'da evlendiği sanılmaktadır. Bu evlilikten çocukları olup Akşehir'de medfun Hilmi Usta'nın çocukları da yine Akşehir'de olup büyükleri Mustafa da vefat edip dedesinin yanındaki komşu mezarda medfundur.
 Rahmetli hocamız bildiğin öğretmen konusunda çok cömert davranıp hayatı boyunca sayısız öğrenci yetiştirmiştir.B irinci Dünya Savaşı çıkınca İstanbul'u terk etmek zorunda kalan hocamızın yolu Bolvadin'e düşer. Burada Huffaz  mektebinde Numune mektebinde Muallim olarak 4 yılını geçirir ve M.1922 yılında Bolvadin den ayrılarak Akşehir'e gelir. Bundan sonraki yazımda da Akşehir'de geçen hayatı ve hizmetlerini özetlemeye çalışacağız 
EK BİLGİ NOTU: İstanbullu Hoca Hacı Süleyman Necati Özus : büyük Romancı ve Edebiyatçı Tarık Buğra aslen Akşehirli olup gençliği Akşehir'de geçtiğinden İstanbullu hocayı şahsen iyi tanır.( Akşehir müftüsü olarak vefat eden) Hakim Kadı Hasan Hilmi Er Efendi hocamızın İstanbul'da tahsil arkadaşıdır. Bu zat Bolvadin kadılığı hakimliği görevini yaparken İstanbul işgal edilmeye başlanmıştır Bu zaten hocamızı Bolvadin'e daveti üzerine Hoca Süleyman Efendi 1918'de Bolvadin'e gelir ve Hafız mektebi ile Numune Mektebi ne "Dini bilgiler" ve" Türkçe öğretmenliği" görevine 500 kuruş maaşla başlar. O tarihte ilçe kaymakamının maaşı 200 kuruştur.( Akşehir tarihi 2014 Dr. Muharrem Bayar)
 Hocamızın dostum Hasan Hilmi Efendi'nin tayini Akşehir hâkimliğine yapılınca arkadaşı olan Süleyman Efendi'yi de Akşehir'e daveti üzerine Akşehir'e gelerek 1923 yılı Ocak ayında medreselerdeki görevine 600 kuruş maaşla başlar. 1924'te medreseler kapatılınca Akşehir İmam Hatip Akşehir okulunda tefsir ve hadis derslerini yüklenir aynı zamanda şehrin merkez vaizliğini deyürütüyordu.
 Ayrıca 1929 yılında da Akşehir Merkez İplikçi Cami imam hatipliye bu göreve ek olarak da merkez Kur'an kursu ve huffaz( hafızlık) muallimleri ne atandı Akşehir müftüsü iken de 28. 5.1953 de vefat etti.
(Az olsa da bazıları da söylediği gibi hocamızı padişah siyasi görev olarak Akşehir'e gönderdiği söylentisi gerçeğe uygun değildir. Tarık Buğra hocamızın bilgisini, dirayetin, İstanbul efendiliği özellikle halk üzerindeki dirayetini şahsen görüp tanıdığı için daha sonra dizi filmi de çekilen" Küçük Ağa" adlı romanın dahaki din adamına "İstanbullu Hoca" sıfatı vermiş olabilir?
Kaynak: Baştan 17 satırlık bilgi Dr. Muharrem Bayar'ın Akşehir tarihi 2014 sayfa 536 eserinden alınmıştır Tahsin çalışır

 

Bu yazı 4005 defa okunmuştur .

Son Yazılar