MÜFTÜ HARPUTLU ÖMER NECATİ EFENDİ (M. 1883- 1888)
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Tahsin Çalışır

Tahsin Çalışır

EMEKLİ MÜFTÜ

MÜFTÜ HARPUTLU ÖMER NECATİ EFENDİ (M. 1883- 1888)

18 Mart 2017 - 11:37

Harputlu Ömer Efendi hakkında bilgiler, bu malumat toplanırken sağ olan torunu Feyzi Efendiden alınmıştır.
Ömer Efendi Harputludur. Ailesi Paskul aşiretine mensuptur.Babası aşiret reisi İbrahim efendidir. Ömer Efendi H.1229 yılında dünyaya gelir.Babası zengin, okumuş ve sürülerle davara sahip sahip olduğu için büyüyen oğlu Ömer Harput... yaylalarında,sürülerle olan koyunların çobanlığının yapmaktadır.
Bir yolcunun, Ömer'i çobanlığı nedeniyle aşağılaması yüzünden, davar sürülerini yaylalarda bırakıp, çobanlıktan kurtulacağım diye kaçar. Günlerce yolculuktan sonra Konyaya gelir.Yıl H. 1256 olup, yaş ise 27'dir.
Konya'da rastgele bulduğu bir medresede sıfırdan ders okumaya başlar. Çok çalışır, kendisinden önde olan kıdemli öğrencileri yakalar ve altı sene sıkı bir çalışmadan sonra arkadaşları ile birlikte 33 yaşında icazetini diplomasını alır. 
Okurken çalışkanlığı dikkati çektiği için kendisine "Harputlu Ömer Efendi" diyen Konyalılar, orada bırakmak isterlerse de, Ömer Efendi ısrar edip hocasından izin alarak Akşehir'e gelir.
Akşehir'e geldiği H. 1262 senesinde ilk işi, aldığıbir bahçeye bir medrese yaptırarak, ilim irfan hizmetine başlar. Aradan uzun yıllar geçtiği için ana-baba ve memleketi ziyaret için memlekete gider. Günlerce yolculuktan sonra, aşiretine yakın bir köye akşam vakti ulaşır. Köyün imamı değerli bir ilim adamı olan bu yolcunun aşiret reisi İbrahim bey'in kaybolan oğlu çoban Ömer olduğunu öğrenir ve babasına müjde haberini gönderir.
Aşiret halkı ve annesi karşılamaya çıkarlarsa da babası : "Oğlum bir çoban değil midir ?" ben babayım diyerek karşılamaz. Fakat karşılayıcılar bir de e görsünler? Gelen bir çoban değil, nur yüzlü bir ilim adamıdır. Babası, kendisinden daha ileriye gitmiş, bir ilme sahip oğlunu hasretle kucağına basmıştır.
Bu ziyaretin sonunda baba oğlunu bırakmak istememişse de , oğlu Ömer Efendi, Dersim yaylarında Akşehir'in üstünlüklerini anlatıp onları ikna ederek, ailesini Akşehir' e getirmiştir.
Hoca Ömer Efendi Akşehir'de aralıklarla da olsa üç kadınla evlenmiş ve bunlardan altısı kız üçü oğlan olmak üzere dokuz çoçuğu olmuştur. Oğulları sırası ile; İbrahim, İsmail, ve en küçüğü (Akşehir tarihinde özel bir yeri olacak olan Harputlu Müftü Hacı Mustafa'dır.)
Harputlu Ömer Efendi aynı zamanda hayırsever bir kimseydi. Kendi parası ile dağdan getirdiği çeşme sularından ötürü, Akşehirliler bu suya" Kürdün suyu "adını vermişlerdir.
Ömer Efendi Akşehir'e geldiğinde Ökesli Hoca da sağ olup kendisinden çok küçük yaşta olmasına rağmen ona iltifat ederdi. O günün alim ve bilginleri küçük büyük demeden birbirini sever-sayar ve bu yönde halka iyi örnek olurlardı. Çünkü gerçek ilim bunu emreder. Yarı cahiller ise, bencillik ve kıskançlıktan kendilerini alamazlar maalesef.
Ömer Efendi yakarlı ve davalı bir adamdı. Her imamın arkasında namaz kılmaz, herkeste onun önüne geçerek imam olamazdı. Müftü iken bir kısım imamları Konya'ya göndererek Kuran talimi, Kuran-ı güzel okuma becerisini kazandırmıştı 
Hacı Bursalının vefatı ile H. 1299 da Akşehir'e müftü olmuştur. Müftülüğü zamanında evkaf işlerini görüşmek üzere Konya'ya giderek, Vakıflar müdürünün itirazına rağmen Akşehir'in evkaf işleri konusundaki haklı istekleri yerine getirilmiştir. 
Ömer Efendi bir süre müftülükten sonra, yaşlılığı ve hastalığını öne sürerek müftülükten ayrılmış, daha sonra da H.1306 yılında 77 yaşında iken beka alemine göç eylemiştir. Mezarı Nasreddin  Kabristanı'nda türbenin ayak cihetinde  25 metre kadar uzağındadır. Mekanı cennet olsun(AMİN)

 

Bu yazı 3525 defa okunmuştur .

Son Yazılar