MÜFTÜ SALİM HOCA
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Tahsin Çalışır

Tahsin Çalışır

EMEKLİ MÜFTÜ

MÜFTÜ SALİM HOCA

18 Mart 2017 - 11:37

Akşehir'de " Burdurlu Sali Hoca " veya "Kara Molla " diye de meşhur olan Müftü Muhammed Salim Efendi aslen Burdur - Tefenni kazasının Ece Köyü'nden olup, Abdurrahman efendinin oğludur.
İlk tahsilini Tefenni de yapıp, Uşşaki zadeden okuyup icazet almıştır. Daha sonra Şarkikaraağaç'ta Rüştü efendinin derslerini devamla ikinci icazetnamesini (diploma)buradan aldıktan sonra, Konya'ya giderek Kadınhanlı Hoca denilen müderristen de 3. icazetnameyi de buradan almıştır.
İlim aşığı olan Hocamız, Akşehir'e gelerek bir süre Ökesli Hocanın derslerine devamdan sonra Kayseri'ye giderek Hamdi Efendiden de okuyup 4. icazetnameyi de buradan almıştır.
Salim Efendinin zekası ve çalışkanlığı çok hoşuna gittiği için onu Akşehir'de alıkoymak maksadı ile Akşehir'in sevilen alimi Meşhur Ökesli Hoca, Akşehirli Hacı Şemseddin ağaya giderek; Allah'ın emri ile hanım kızınızı benim Kara Molla Salim Efendiye ben münasip gördüm. Siz ne dersiniz? deyince, Hacı Şemseddin ağa da: Peki hocam, emriniz başım üstüne deyip, bütün düğün masraflarını da üzerine almak sureti ile kızını Salim efendi ile evlendirerek Hocayı Akşehirli yapmıştır.
Sağ olan Ökesli Hoca, aynı zamanda talebeside olan Salim Efendiyi çok takdit ettiği için, kitaplarını bastırmak üzere İstanbul'a giderken beraberinde götürmüş ve Padişahın huzuruna çıktığında bu talebesi de yanında idi.
İstanbul'da Padişah tarafından camide vaaz etmesi için Ökesli Hocaya rica da bulunmuşsa da Hoca Efendi özür beyan ederek : Bizim talebe Salimefendinin hitabeti güzeldir, tensip buyurursanız vaazı Salim efendi versin, der. Padişah tarafından uygun bulunur ve vezirlerin( bakanların) de hazır bulunduğu camide Salim efendinin verdiği vaaz çok beğenildiği için Sultan Aziz tarafından yazılı bir ferman ile altın nişan verilerek ödüllendirilmiştir.
Ökesli Hocanın H. 1285' te vefatı ile, Salim Hoca İplikçi Camiinin karşısında kendi yaptırdığı medrese de memleketin gençlerine eğitim ve öğretime başlayarak devam etmiştir. Daha sonra Harputlu Ömer efendi ile medereseleri değişerek kendisi, parkın bulunduğu ve evinin karşısındaki medresede Müftü olduğu H. 1304 senesine kadar tedrisatı sürdürmüştü.
Akşehir'in Hacı Müsevvidi( Müftü Yardımcısı) denilen, İslam hukuku üzerinde çok araştırıcı olduğu için fetvaları çok sağlam olan Hüseyin Efendi, Damatları olan İsmail efendi, ve damat Mustafa efendi, Hatıp Hafız Ali Efendi, Helimzade Tagir Efendi ve isimleri sayılamayacak kadar çok olan son asır Akşehir ulema ve hocalarının pek çoğu Salim Efendinin Talebeleridir.
Diğer taraftan Salim efendi bilgisini de kitaplara aktardığından pek çok ta kitabın yazarı olup, eserlerinin ilmi değerleri yüksektir.
Harputlu Ömer efendinin ayrılması ile Salim Efendi H. 1304 senesinde Akşehir'e Müftü olmuştur. Müftülük esnasında verdiği fetvaları, başkaları tarafından bozulmayacak şekilde kesin ve sağlam kaynaklı idiler.Müftü iken de öğretimi bırakmamış ve memleketin gençlerini ilim sahibi yapmıştır. Salim efendi aynı zamanda hayır işlerinde de çok faal birisiydi.Bu konuda yazılacak çok hatıraları vardır.Salim efendi ölümünden üç gün önce hastalandı. Hizmetini damadı olan "Damat Mustafa Efendi"yapıyordu. Üç gün sonra son dakikalarında abdest alıp kıbleye dönerek ruhunu teslim ediyor.
Tarih: H. 1317 
Çok sevdikleri Salim Efendinin ölümüne Akşehirli kadın- erkek , büyük- küçük, herkes çok ağlayıp, üzülüp gözyaşı dökmüşlerdir.
Kabri Nasreddin Hoca kabristanındadır. Ruhu şadolsun. Bizleri, Allah şefaatlerine kavuştursun(AMİN)

Bu yazı 4476 defa okunmuştur .

Son Yazılar