"3600 EK GÖSTERGEDEN TÜM DİYANET ÇALIŞANLARI...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

"3600 EK GÖSTERGEDEN TÜM DİYANET ÇALIŞANLARI YARARLANMALIDIR."

Diyanet Birlik-Sen ortak basın açıklaması yaparak 3600 EK Göstergeden Tüm Diyanet çalışanlarının yararlanması gerektiğini belirttiler.

14 Ağustos 2022 - 23:48

Konya İl Müftülüğü önünde Diyanet Birlik-Sen İç Anadolu Bölge Başkanı İsmail Topçu, Konya İl Başkanı Mümtaz Yüksel,Konya İl Başkan Yardımcısı Murat Eser,Akşehir İlçe Başkanı Hüseyin Yalçın ve Akşehir İşyeri Temsilcisi Ramazan Sarıbaş'ın hazır bulunduğu basın toplantısında şu ifadelere yer verildi: " Kıymetli Diyanet Çalışanları
Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmeti Sınıfında görev yapan 2 yıllık Yüksek Öğrenim ve 4 Yıllık Üniversite mezunu İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerinin Ek göstergeleri “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 2200 Ek göstergeden 3600 Ek göstergeye yükseltilmiştir. 
Söz konusu Kanun 15.01.2023 tarihinde uygulanmak üzere 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştır 
Din Hizmeti sınıfında görev yapan Yüksek Okul ve Lisans mezunu hocalarımızın Ek göstergelerinin 2220 den 3600’e yükseltilmesi Diyanet Birlik- Sen olarak bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir.
Ancak Teşkilatımızın olmazsa olmazı her türlü iş yükünü omuzlayan Yüksek Okul ve Üniversite mezunu 1. Derecede görev yapan Başkanlık Merkez ve Müftülüklerde İdari personel olarak görev yapan personelin 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılması ise bizi o derece üzmüştür.
Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan personelin bazıları Din Hizmeti sınıfında olduğu için 3600 Ek gösterge hakkından yararlanırken Daha önceden din hizmeti sınıfında görev yapmasına rağmen şu an faklı sınıflarda görev yaptığı için ayrıştırılan idari personel 3600 Ek göstergeden mahrum edilerek adil olmayan bir düzenleme ile mağdur edilmiştir.
3600 Ek gösterge dağılımında Din Hizmetleri sınıfı dışında kalan ama Diyanet İşleri Başkanlığının bütün iş yükünü omuzlarında taşıyan Başkanlık Merkez, Müftülükler,  Eğitim ve ihtisas Merkezlerinde çalışan İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Personeli ne yazık ki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa tabi tutulmuş sadece Ek göstergeleri 600 puan artırılarak hiçbir kazanımı olmayan 2800 Ek göstergede bırakılmıştır.
Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan toplam personel sayısı 7000 civarındadır. Diyanet Birlik- Sen olarak söz konusu Diyanet personeline uygulanan böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu ve ayrımcı yaklaşımı asla kabul etmiyoruz.
140 bin Diyanet Personeli içinde Yüksek Öğrenim ve Üniversite mezunu olup 1.derecede görev yapan
a)    Genel İdare Hizmetler Sınıfında: APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför,
b)    Teknik Hizmetler Sınıfında: Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker 
c)    Yardımcı Hizmetler Sınıfında: Aşçı, Hizmetli, Kaloriferci, Dağıtıcı ve Bekçi, 
Bu kadrolarında görev yapan  ‘’Din Hizmeti Sınıfı’’ dışında kalan Diyanet Personeli ise 3600 Ek gösterge kapsamı dışında tutularak sahipsiz ve üvey evlat muamelesi gösterilmiştir.
30 yıl hizmeti olan bir Diyanet Personelinin 2200 olan ek göstergesi 600 puan ilave edilerek 2800 Ek göstergeye çıkarılmıştır. 
Ek göstergesi; 2800 olan bir Diyanet personelinin emekli maaşına bu gün itibariyle 166 TL artış gelirken, 
3600 Ek göstergeden emekli olacak diğer Diyanet Personelinin emekli maaşına ise 2020. TL artış sağlanacaktır.
Din hizmeti dışında görev yapan ve Ek göstergesi 2800 olan Üniversite mezunu bir Diyanet Personelinin Emekli İkramiyesine bugünkü hesapla 6005 TL artış sağlanırken,
Din Hizmetinde görev yapan ve Ek göstergesi 3600’e yükseltilen 2 yıllık Yüksekokul mezunu bir Diyanet personelinin Emekli İkramiyesine ise 71.057 TL artış gelecektir. Aradaki sadece ikramiye farkı 65.052 TL dir.
İtirazımız ve feryadımız gelen artışa değil, aynı görevi yapan personel arasında oluşturulan ayrıştırmaya, çalışma hayatında yol açacak kargaşaya ve çalışma barışının bozulmasınadır.
Çünkü aradaki oluşturulan fark büyük bir uçurumdur.
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında 1. Dereceye gelmiş 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan değerli Meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız
 Genel İdare Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelimiz, Din görevlilerimize ve Milletimize mesai mefhumu tanımadan kamu hizmeti sunmaktadır. 
Bu görevi yapan Diyanet Çalışanlarının 3600 Ek göstergeden yararlandırılması Anayasamızın 10. Maddesi uyarınca bir zarurettir.
 
Bu itibarla 7417 sayılı kanunun 2. Maddesinin son paragrafında yer alan “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte 3 katına kadar artırmaya, ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir Hükmü gereğince;
3600 Ek Göstergeden yararlanamayanlar için yürürlük tarihine kadar mağduriyetlerin giderilmesi için bu yetki Cumhurbaşkanımız tarafından çalışanlar ve emekliler arasında ki ayrımcılığı kaldırmak ve yapılan büyük haksızlığı gidermek üzere kullanılmalıdır.
Yapılması gereken 
düzenleme 
Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım müktesep hakkı bulunan ve daha sonra kurum ihtiyaçlarından veya görevde yükselme sınavlarıyla hizmet sınıfı değiştirenlere de (Din Hizmetleri Sınıfından Diğer Hizmet sınıflarına geçiş yapanlara) 3600 Ek gösterge verilmelidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. Derecede çalışan personelin mağduriyetini gidermek için TBMM söz konusu Kanuna aşağıdaki şekilde ek bir madde eklenmek suretiyle 3600 Ek göstergeden yararlanmaları sağlanabilir.  
EK MADDE: Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelden Din Hizmetleri Sınıfında görev yapmış ve halen başka hizmet sınıfında çalışan Yükseköğrenim mezunlarının da  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-1 sayılı Cetvelinin VI sırasındaki Din Hizmetleri sınıfının Ek göstergelerinden yararlanır.
TBMM veya Cumhurbaşkanlığınca mağduriyetimizin giderilmesine yönelik uğraş talep ve teklifler değerlendirilmediği ve yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde, 3600 Ek Gösterge kapsamı dışında kalan 1. derecedeki Diyanet personeli büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. 
Bu sebeple;
1- Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. Derecede (Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım) müktesebi bulunan;
Genel İdare Hizmetler Sınıfında: APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför,
Teknik Hizmetler Sınıfında: Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker,
Yardımcı Hizmetler Sınıfında:  Aşçı, Hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı ve bekçi,
Kadrolarında görev yapan ve Emekliliği yaklaşan personelin 3600 Ek göstergeden faydalanabilmesi için müktesep haklarına uygun Başkanlıkça kadro ihdas edilmesini,
Başkanlık Merkezinde görev yaparken ve emekliliği yaklaşan Başkanlık Personelini Başkanlık Emrine, 
Taşra Teşkilatlarında görev yaparken emekliliği yaklaşan personeli ise İllerde İl Müftülükleri veya İhtisas Merkezi Müdürlükleri emrine müktesep haklarına  uygun kadrolara atamalarını yaparak 3600 Ek göstergeden faydalanmalarının sağlanması, 
2- Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. derecede olup Din Hizmetleri Müktesebi bulunmayan ancak ‘’Din Hizmetler Sınıfında bulunanlara Hizmet Eden (az sayıda ki) Genel İdare, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki tahsil itibariyle 1. Dereceye gelen personelin Emekliliklerinde 3600 Ek Göstergeden faydalanmalarının sağlanmasını istiyoruz.
Bu talebimizi resmi yazıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne de ulaştırdık. Sonuna kadar da takipçisi olacağız.
Kıymeti Diyanet Çalışanları
Diyanet Birlik-Sen olarak Diyanet Çalışanlarının tamamını önemsiyor ve sendikal ayrım yapmadan hepsine değer veriyoruz. Diyanet Çalışanlarının sıkıntılarını, mevzuat çerçevesinde, korkusuzca bizzat gündeme taşımaktan ve hukuki yolları kullanmaktan çekinmiyoruz.
Her türlü sorunlarınızın çözümü için Diyanet Birlik-Sen her zaman, Diyanet Çalışanlarının yanındadır.
Bunun için yukarda bir bir unvanlarını saydığımız İdari, Teknik ve Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan Başkanlık personeli başta olmak üzere Bütün Diyanet Çalışanlarını sendikal üyelik durumlarını mutlaka gözden geçirmeye ve hakları olan 3600 Ek göstergeyi almak için bizimle yol yürümeye davet ediyoruz.
HABER MERKEZİ 

Bu haber 2123 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KADIN SESLERİNDEN MUHTEŞEM KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ KONSERİ
KADIN SESLERİNDEN MUHTEŞEM KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ KONSERİ
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI YILDIZ'DAN TİCARET VE SANAYİ ODASINA ZİYARET
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI YILDIZ'DAN TİCARET VE SANAYİ ODASINA...