İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Akşehir PARKHAYAT Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Cengiz İdrar Kaçırma Tedavisiyle ilgili olarak bilinmeyenleri anlattı.


İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Uzm. Dr. Ali Cengiz, aşırı aktif mesane sendromunun, başlıca sıkışma tipi idrar kaçırma şikayeti ile karakterize hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiyen bir rahatsızlık olduğunu belirttiği açıklamasında, hastalığın tedavisi ile ilgili şu bilgilere yer verdi:
“Günümüzde ilk seçenek olarak, ilaç tedavisi gibi eski bilinen tedavi yöntemleri denense de kullanılan ilaçların yan etkileri ve yetersizlikleri nedeniyle çeşitli tedavi seçenekleri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden biri de posterior tibial sinir uyarılmasıdır.
PTNS tedavisi; bacaklarda, dizin alt bölgesinde bulunan tibial sinir aracılığıyla sakral sinir topluluğunun indirekt olarak uyarıldığı bir nöromodülasyon tedavi yöntemidir. Bu yöntem, ayak bileği iç yüzüne yerleştirilen çok ince bir iğne (perkutan) ya da elektrot (transkutanöz) ve bunlara ayarlanmış özel frekanslarda elektrik uyarısı veren bir cihaz yardımıyla uygulanır. PTNS/Nöromodülasyon; aşırı aktif mesane hastalığında, idrar kaçırma, yetişememe tarzında gaz-gaita tutamama, bazı tipte dışkılama güçlükleri ve yavaş geçişli uzun süren kabızlık gibi hastalıklarda kullanılmaktadır.

Nöromodülasyon sayesinde; aşırı aktif mesane tedavisinde yüzde 60-80 oranında başarı gözlemlenmekte, gündüz ve gece işeme sıklığı ve kaçak sayılarında önemli azalmalar tespit edilmektedir. Anal inkontinans (gaz ve dışkı tutamama) tedavisinde ise hastaların yüzde 78’inde uzun dönemli iyileşme sağlanmaktadır.
Nasıl Uygulanır?
Nöromodülasyon; elektrot ya da iğnesinin yerleştirilmesinden sonra uygun program açılarak, elektrik dozu uygulanan ayaktaki başparmağın dorsifleksiyonuna (aşağı-içe doğru kıvrılması) geçişi ya da ayak tabanında, başparmak altında karıncalanma hissedilene ve gözlenene kadar artırılır. Elektrik uyarısı 30 dakika süresince aralıklı olarak, program dahilinde otomatik şekilde verilip kesilir.
Nöromodülasyon, haftada bir gün 30 dakika süre ile genellikle 8-12 hafta arasında, klinik ortamında hekim ve fizyoterapist eşliğinde uygulanır. Bu programların başlangıç tedavi süresi (seans sayısı-hafta sayısı) ve takibi, hastalığın özelliğine göre artırılıp azaltılır.”
HABER / MEHMET İNCE