ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT


ANONİM ŞİRKETLER'DE AVUKAT

 

Ülkemizde  2017 yılı  sonu itibarıyla yaklaşık gayri faal şirketler ve kooperatifler dahil  759 bin civarında Kurumlar Vergisine tabi mükellefi bulunmaktadır.  Bu mükelleflerden  119 bin civarında anonim şirketlerden oluşmaktadır. Ayrıca 100 ortağı geçen kooperatif sayısı yok denecek kadar az. Çünkü yap-sat inşaatlar başladı. sadece bitmeyen muammalı/tasfiye halindeki  kooperatifler bulunmaktadır. Bu durum Türkiye de %15 civarında anonim şirketlerden bir kısmının avukatla muhatap olabileceğini göstermektedir.

 

Bu anonim şirketlerden sermayesi 250.000 TL ve üzeri olanlar ile üye sayısı 100 olan yapı kooperatifleri avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunun detayına baktığımızda kuruluş sermayesinin 5 katı ibaresi zorunluluk getirmektedir. Anonim şirketler 6102 TTK'nın 332 maddesine göre 50.000 TL asgari sermaye ile kurulur. hükmüne rastlamaktayız.

 

Avukatlık kanuna baktığımızda ise;  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun (Kanun) 1238 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değişik 35. maddesinin üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen ve 23.01.2008 tarih 5728 sayılı Kanun'un 329. maddesi ile değiştirilerek 08.02.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren aşağıda yer alan fıkranda:
“(3) (Değişik: 23/1/2008-5728/329 m.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.
Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 272'nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

 

Ülkemizde sermaye şirketleri başta iş davaları olmak üzere, karşılıksız çek, senet ve ticari yönden alacak ve borç davaları sürmekte ve bu davaları serbest çalışan avukatlar yürütmektedir. Yani hemen hemen herkesin bir avukatı bulunmaktadır.   Avukatı çalıştıracak olan şirketler, kendilerine göre sözleşmelerini yapmaktadırlar. Zorunluluk değil karşılıklı anlaşma sağlanmaktadır. Anonim şirketin 250.000 TL sermayesi ile avukat tutmak zorunluğu kanunda yer almaktadır. fakat limited şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Şunu hatırlatalım sermayesi 250.000 TL üzerindeki Anonim şirketler, bir avukatla sözleşme yapmak zorundalar, yapmadıkları takdirde aylık iki brüt asgari ücretle karşı karşıya kalabilirler. Kimse ceza yemesin,  Çünkü bu cezayı yiyen anonim şirket sahibi bu cezadan kurtulmak için yine avukat tutacaktır.