STK'YA  100 BİN AVRO HİBE


STK'YA  100 BİN AVRO HİBE

Sivil Toplum Destek Programı-III (CSSP-III) programı çerçevesinde başlatılan hibe programı  17.09.2019 son bulacaktır. Bu programın özel amacı, STK’ların yapıları ve karar alma süreçlerine katılım kapasiteleri ile ağ oluşturma becerileri bağlamlarında güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. bu kapsamda STK’ların organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini artırmak ve STK’lar arasında işbirliğini teşvik etmek; Aktif vatandaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek;Aktif vatandaşlık için yasal ortamın gelişimini desteklemek. 

Mali Destek ve Hibe Tutarı

Bu  Çağrısı için ayrılan  toplam tutar 3.000.000 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Proje başı Hibe miktarları

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen projenin uygun maliyetler toplamının alt ve üst yüzdeleri arasında olmalıdır:

Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamı’ndan talep edilecek hibe tutarı arasındaki fark) AB bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

Başvuru sahibi

Proje Süresi:  12 aydan az, 15 aydan fazla olamaz.

Sektörler veya Konular

Proje Türleri

Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve en az bir öncelik alanının kapsamına giren tüm projeler finansman almaya hak kazanabilecektir.